, a név,

nonverbális, szigetmonos tor, tizenkilenc március öt, kedd, erdőben ér véget az út, az áruló pénze koppan a fogadók asztalán, kút mé lyén kavarog álmosan hömpölygő homály, érde kes, de nem ez a megfele lő kifejezés, engedelmes czellafalak őrzik a nő olyasféle, pócs megyer, tizenki lenc március hat, szerda, miként a gyermek a valóság miatt, fekete […]