Két költő iszik

(Tompa szól)

Ablakomból, ablakomból csillagokat számolok,
s hallgatom a fákon túl a Hernád folyó hogy csobog.

Ez a víz az én vizem. Ez az ég az én egem.
Ez a kert az én világom, üldögélek csendesen.

Tudod, kedves jó barátom, ezt a folyót ismerem.
Ezt az erdőt, ezt a rétet, ezt a tájat szeretem.

Itt vagyok honn, ez a hazám, legyen bármilyen rongy is
zászlaja, büszkén hordom, büszkén hordom szívemen.

Büszkén mint az obsitosod emlegette, merre járt,
hogyan vert le bitang ellent, s kapott érte parolát.

Itt temetnek egyszer engem hűvös sírba egyedül,
sírhantomon komor hangú tücsökbanda hegedül.

Arra kérlek, jó barátom, Jánosom, fordulj ide akkor is.
Mondj egy imát, emlegesd, hogy ki- s miféle lakott itt.

(Garay szól)

Nem oly’ széles ez a folyó, nem oly’ sodró mint a hont is 
kettéosztó, tajtékos-veszettül zúgó kérlelhetetlen Duna.

Hallgass el barátom, ily’ komor gondolatoknak ideje mindig nem lehet. 
Üres a poharam. Búval, halállal ne is törődj, tölts bort nekem, s neked.

Az mindennél többet ér. Rajtad és rajtam nem múlik semmi,
lássa csak meg az Isten, tőlünk ennyi telik, de telik ám ennyi.

Szökik a nyár, kapunkon az ősz zörög és mindent betakar
vastagon a részeg álomba hullott sűrű avar.

(És isznak, paroláznak és újra isznak. 
Mert két ily’ tollforgató mit is tehetne
Hernádkakon, szép nyári este,
midőn ez már az Úr 18..ik esztendje.)