, a név,

nonverbális, szigetmonos tor, tizenkilenc március öt, kedd, erdőben ér véget az út, az áruló pénze koppan a fogadók asztalán, kút mé lyén kavarog álmosan hömpölygő homály, érde kes, de nem ez a megfele lő kifejezés, engedelmes czellafalak őrzik a nő olyasféle, pócs megyer, tizenki lenc március hat, szerda, miként a gyermek a valóság miatt, fekete […]

Aki át tud menni a falon

Janka éppen az angyalnak írt levelet, amikor Gáspár hátulról nekidobott egy kisautót. Pont az éles felével landolt a gerince mellett. Odakapott, és az édesanyját hívta, aki azonnal ott termett és lisztes kezét lazán összekulcsolva kérdezte, hogy mi a baj. Gáspár a földön ült szétterpesztett lábbal – előtte rengeteg kisautó különböző színekben –, onnan ordította sírva, […]

Párizsi infra

Párizs! Ifjúságom nagy álma, hová nem jutok el soha.A miskolci Nagyhídon állvahányszor vágyakoztam oda! Úgy tűnt, a vasutas szegénységmár mindörökre fogva tart.Hívogatott ezernyi szépség, a Notre-Dame, s a Szajna-part. Rabsorsom milyen mostoha,naiv, nincstelen, ostoba,sovány legényke voltam akkor. Szerettem volna menni egyszer!Tavaly voltam tizennegyedszer; mit ér mindez, ha itt az aggkor. A felvételek 2022 augusztusában készültek infravörös fényképezéshez átalakított […]