A szekszárdi Garay-szobor képeslapokon

„A Garay János-szobor egy köztéri szobor Szekszárd városában, a Garay téren. Garay János 1853-as halála
után hamar felmerült a városvezetőkben, hogy szobrot kellene neki állítani, de a terv akkor még nem
valósult meg. Az 1881-ig Zöldkút térnek nevezett tér ekkor kapta új nevét, a Garay János tér elnevezést, a
Szárnovszky Ferenc által készített szobrot itt, a tér végén álló kút helyén avatták fel 1898. június 5-én. A mű
elkészítésére pályázatot írtak ki, a bírálóbizottságot Zala György és Strobl Alajos vezette. A nyolc beérkezett
pályamű közül Szárnovszkyé nyert. A fémszobrot a párizsi, Avenue de Chatillon-i öntöde készítette, a
talapzat is Franciaországban készült, Hector d’Espouy közreműködésével. A talapzat főnézete a keleti oldal.
Itt egy nőalak látható, aki a költészet géniuszát személyesíti meg, és aki babérkoszorút nyújt a költő felé. A
vele szembeni oldalon Köllő Miklós Zichy Mihály illusztrációja alapján készült domborműve található: ez
Garay egyik híres művének, Az obsitosnak egy jelenetét ábrázolja. Az eredeti tervek szerint az északi és a
déli oldalra a város és a vármegye címere került volna, de helyette a költő néhány művének címét írták oda.
Az északi oldalon a Csörgetó, a Szegzárdi bordal, a Viszontlátásra Szegzárdon, A magyarok Mózese és a
Szent László szerepel, a délin A Kont, a Hunyadi László, a Mátyás király Gömörben, az Árpádok és a
Bezerédj.” Wikipédia)

A képeslapok a Vidám Páva – Tompa Mihály Kultúrkert és Alkotóház gyűjteményében szerepelnek.